Senast publicerat 05-06-2021 09:03

Punkt i protokollet PR 25/2017 rd Plenum Fredag 17.3.2017 kl. 12.59—13.30

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2017.