Punkt i protokollet
PR
25
2017 rd
Plenum
Fredag 17.3.2017 kl. 12.59—13.30
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2017. 
Senast publicerat 22.9.2017 15:06