Senast publicerat 05-06-2021 13:22

Punkt i protokollet PR 25/2018 rd Plenum Tisdag 20.3.2018 kl. 14.00—17.51

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 10/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2018.