Senast publicerat 05-06-2021 13:22

Punkt i protokollet PR 25/2018 rd Plenum Tisdag 20.3.2018 kl. 14.00—17.51

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter

Regeringens propositionRP 205/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2018.