Punkt i protokollet
PR
25
2018 rd
Plenum
Tisdag 20.3.2018 kl. 14.00—17.51
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2018. 
Senast publicerat 20.3.2018 18:45