Annan punkt i protokollet
PR
25
2019 rd
Plenum
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23
2.3
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Underrättelsetillsynsutskottet har 26.6.2019 valt Mika Kari /sd till ordförande och Riikka Slunga-Poutsalo /saf till vice ordförande. 
Senast publicerat 28.6.2019 11:09