Annan punkt i protokollet
PR
25
2019 rd
Plenum
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23
2.4
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 27.6.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 1—3/2019 rd till utskott. 
Senast publicerat 28.6.2019 11:06