Punkt i protokollet
PR
25
2020 rd
Plenum
Tisdag 17.3.2020 kl. 17.39—1.32
3
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 2 på dagordningen.] 
Senast publicerat 18-03-2020 01:57