Punkt i protokollet
PR
25
2020 rd
Plenum
Tisdag 17.3.2020 kl. 17.39—1.32
5
Övrigt ärende:Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 2 på dagordningen.] 
Senast publicerat 18-03-2020 02:06