Senast publicerat 15-03-2022 17:03

Punkt i protokollet PR 25/2022 rd Plenum Tisdag 15.3.2022 kl. 13.59—15.49

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Regeringens propositionRP 228/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—9 i proposition RP 228/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.