Punkt i protokollet
PR
26
2017 rd
Plenum
Tisdag 21.3.2017 kl. 13.59—19.04
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
RP 258/2016 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 258/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 21-03-2017 19:22