Senast publicerat 05-06-2021 08:07

Punkt i protokollet PR 26/2017 rd Plenum Tisdag 21.3.2017 kl. 13.59—19.04

16.  Lagfäst förbud mot nollavtal

MedborgarinitiativMI 5/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017.