Punkt i protokollet
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 5/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
15.50
Hannu
Hoskonen
kesk
Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys kolmiulotteisista kiinteistöistä ei ole mikään aprilliuutinen, vaan ihan oikeasti tällä edistetään mahdollisuuksia kiinteistöjen monipuoliseen käyttämiseen. Tähän astihan maankäyttö- ja rakennuslaissa, kiinteistönmuodostamislaissa ja kiinteistörekisterilaissa on käsitelty vain kaksiulotteisen tason kiinteistöjä, mutta nyt kun valtavia rakennuskomplekseja luodaan maahan, on sitten menty sellaiseen lainsäädäntöön — se lakimuutos on valmisteltu, ja tässä on sitten mietintö — jonka mukaan nimenomaan voidaan muodostaa kiinteistö sillä keinoin, että se on myös kolmiulotteisesti jaettavissa eri kiinteistöiksi. Tämähän helpottaa kiinteistöjen käyttöä sillä keinoin, aivan kuten tässä mietinnössä lukee, että pystytään sama kiinteistö jakamaan eri kiinteistöihin, vaikka se on yhtä ja samaa rakennusta. Se helpottaa rakennuksen hallinnointia. Voi kuvitella vaikka tilanteen, että samassa kiinteistössä toimii vaikka kymmenen eri toimijaa ja ne ovat itsenäisiä toimijoita kaikki, ja on paljon helpompi hallinnoida sellaista kiinteistöä, koko valtavaa kompleksia, kun jokainen oma kiinteistön osa on itsenäinen toimija, itsenäinen oikeuskohde, joka voidaan vaikka myydä helposti pois ilman että siinä syntyy mitään juridisia ongelmia. Tämä on tätä nykyajan maailmaa, mutta sen mukaan meidän pitää myös lainsäädäntöä kehittää. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 205/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 06-04-2018 09:36