Punkt i protokollet
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2018. 
Senast publicerat 21-03-2018 16:18