Annan punkt i protokollet
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09
2.1
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 36, 44—50, 53, 54, 56, 58/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Senast publicerat 21-03-2018 14:51