Punkt i protokollet
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09
5
Timo Heinonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunikationsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 24/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 22.3.2018 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 22.3.2018 klockan 13. 
Senast publicerat 21-03-2018 15:42