Punkt i protokollet
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djuravelsverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Senast publicerat 21-03-2018 16:15