Punkt i protokollet
PR
26
2019 rd
Plenum
Onsdag 4.9.2019 kl. 14.02—16.22
16
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.9.2019. 
Senast publicerat 04-09-2019 16:57