Punkt i protokollet
PR
26
2019 rd
Plenum
Onsdag 4.9.2019 kl. 14.02—16.22
16
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.9.2019. 
Senast publicerat 4.9.2019 16:57