Senast publicerat 06-06-2021 01:52

Punkt i protokollet PR 26/2020 rd Plenum Onsdag 18.3.2020 kl. 14.00—14.05

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 1/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 18.3.2020.