Senast publicerat 06-06-2021 18:28

Punkt i protokollet PR 26/2021 rd Plenum Fredag 19.3.2021 kl. 13.02—16.10

4.  Antti Lindtmans begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Sitras förvaltningsråd

Begäran om befrielseBEF 10/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 23.3.2021 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 23.3.2021 klockan 11.