Punkt i protokollet
PR
27
2015 rd
Plenum
Måndag 29.6.2015 kl. 14.04—17.01
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 23-08-2016 13:04