Senast publicerat 04-06-2021 17:31

Punkt i protokollet PR 27/2015 rd Plenum Måndag 29.6.2015 kl. 14.04—17.01

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 12/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.