Senast publicerat 05-06-2021 01:07

Punkt i protokollet PR 27/2016 rd Plenum Fredag 18.3.2016 kl. 13.00—13.38

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen

Regeringens propositionRP 132/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2016 rd
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-49118Bilaga 3A
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 2/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.3.2016. 

Under den allmänna debatten har Hanna Halmeenpää understödd av Satu Hassi föreslagit att lagförslaget i reservation 3 läggs till grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 49 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände utskottets förslag till grund för behandlingen. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

3 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Jari Myllykoski har understödd av Harry Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt det utdelade ändringsförslaget. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Jari Myllykoskis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 48 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 § 1 mom. 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Peter Östman har understödd av Mats Nylund föreslagit att 5 § 1 mom. godkänns enligt reservation 4. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 141 ja, 11 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 § 2 mom. 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää har understödd av Tytti Tuppurainen föreslagit att 5 § 2 mom. godkänns enligt reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 49 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

6 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Jari Myllykoski har understödd av Harry Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt det utdelade ändringsförslaget. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Jari Myllykoskis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 48 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

8 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Jari Myllykoski har understödd av Harry Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt det utdelade ändringsförslaget. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Jari Myllykoskis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 48 nej, 1 avstår; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

9 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää har understödd av Tytti Tuppurainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 49 nej, 2 avstår; 45 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

10 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää har understödd av Tytti Tuppurainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 47 nej, 1 avstår; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

11 §  

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 48 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

12 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Jari Myllykoski har understödd av Harry Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt det utdelade ändringsförslaget. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Jari Myllykoskis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 48 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

25 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej". Omröstningsresultat: 103 ja, 49 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

26 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 49 nej, 1 avstår; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

39 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää har understödd av Mats Nylund föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 28 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Aino-Kaisa Pekonens /vänst anmälan att hon avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—13 i proposition RP 132/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.