Punkt i protokollet
PR
27
2016 rd
Plenum
Fredag 18.3.2016 kl. 13.00—13.38
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-49118
Bilaga 3A
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 2/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.3.2016. 
Under den allmänna debatten har Hanna Halmeenpää understödd av Satu Hassi föreslagit att lagförslaget i reservation 3 läggs till grund för behandlingen. 
Redogörelsen godkändes. 
Utskottets förslag "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 49 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände utskottets förslag till grund för behandlingen. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
3 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Jari Myllykoski har understödd av Harry Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt det utdelade ändringsförslaget. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jari Myllykoskis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 48 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
5 § 1 mom. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Peter Östman har understödd av Mats Nylund föreslagit att 5 § 1 mom. godkänns enligt reservation 4. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 141 ja, 11 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
5 § 2 mom. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää har understödd av Tytti Tuppurainen föreslagit att 5 § 2 mom. godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 49 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
6 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Jari Myllykoski har understödd av Harry Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt det utdelade ändringsförslaget. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jari Myllykoskis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 48 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
8 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Jari Myllykoski har understödd av Harry Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt det utdelade ändringsförslaget. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jari Myllykoskis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 48 nej, 1 avstår; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
9 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää har understödd av Tytti Tuppurainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 49 nej, 2 avstår; 45 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
10 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää har understödd av Tytti Tuppurainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 47 nej, 1 avstår; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
11 §  
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 48 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
12 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Jari Myllykoski har understödd av Harry Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt det utdelade ändringsförslaget. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jari Myllykoskis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 48 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
25 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej". Omröstningsresultat: 103 ja, 49 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
26 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 49 nej, 1 avstår; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
39 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää har understödd av Mats Nylund föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 28 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Aino-Kaisa Pekonens /vänst anmälan att hon avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—13 i proposition RP 132/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 21-11-2017 16:52