Senast publicerat 05-06-2021 11:14

Punkt i protokollet PR 27/2017 rd Plenum Onsdag 22.3.2017 kl. 13.59

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 2/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.3.2017. 

Under debatten har Silvia Modig understödd av Satu Hassi föreslagit att ett lagförslag i enlighet med reservation 2 läggs till grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag "ja", Silvia Modigs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 50 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände utskottets förslag som grund för behandlingen. 
Talman Maria Lohela
:

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

18 § 

Talman Maria Lohela
:

Satu Hassi har understödd av Riitta Myller föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 52 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

52 § 

Talman Maria Lohela
:

Satu Hassi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 54 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

71 a § 

Talman Maria Lohela
:

Satu Hassi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 50 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Antero Laukkanens /kd anmälan att han avsåg rösta "nej" vid omröstningen om 71 a § antecknades till protokollet. 

71 e § 

Talman Maria Lohela
:

Satu Hassi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 59 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

191 § 

Talman Maria Lohela
:

Satu Hassi har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 50 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 251/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.