Punkt i protokollet
PR
27
2017 rd
Plenum
Onsdag 22.3.2017 kl. 13.59
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
RP 251/2016 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 2/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.3.2017. 
Under debatten har Silvia Modig understödd av Satu Hassi föreslagit att ett lagförslag i enlighet med reservation 2 läggs till grund för behandlingen. 
Redogörelsen godkändes. 
Utskottets förslag "ja", Silvia Modigs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 50 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände utskottets förslag som grund för behandlingen. 
Talman Maria Lohela
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
18 § 
Talman Maria Lohela
Satu Hassi har understödd av Riitta Myller föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 52 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
52 § 
Talman Maria Lohela
Satu Hassi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 54 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
71 a § 
Talman Maria Lohela
Satu Hassi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 50 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Antero Laukkanens /kd anmälan att han avsåg rösta "nej" vid omröstningen om 71 a § antecknades till protokollet. 
71 e § 
Talman Maria Lohela
Satu Hassi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 59 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
191 § 
Talman Maria Lohela
Satu Hassi har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 50 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 251/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 6.2.2018 12:15