Punkt i protokollet
PR
27
2020 rd
Plenum
Onsdag 18.3.2020 kl. 14.21—20.17
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020. 
Senast publicerat 18-03-2020 20:51