Senast publicerat 05-06-2021 01:07

Punkt i protokollet PR 28/2016 rd Plenum Tisdag 29.3.2016 kl. 13.59—15.52

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret och av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen

Regeringens propositionRP 12/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 12/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.