Senast publicerat 04-06-2021 22:44

Punkt i protokollet PR 28/2016 rd Plenum Tisdag 29.3.2016 kl. 13.59—15.52

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier

Regeringens propositionRP 151/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2016.