Punkt i protokollet
PR
28
2016 rd
Plenum
Tisdag 29.3.2016 kl. 13.59
7
Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet
Interpellation
Framställande av interpellation
Talman Maria Lohela
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 7 på dagordningen. Ledamot Henriksson och 66 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 1/2016 rd om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Anna-Maja Henriksson läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 29-03-2016 15:36