Punkt i protokollet PR 28/2016 rd Plenum Tisdag 29.3.2016 kl. 13.59

7.  Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet

InterpellationIP 1/2016 rd
Framställande av interpellation
Talman Maria Lohela
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 7 på dagordningen. Ledamot Henriksson och 66 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 1/2016 rd om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Anna-Maja Henriksson läste upp interpellationstexten. 

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

Senast publicerat 29-03-2016 15:36