Senast publicerat 05-06-2021 13:22

Punkt i protokollet PR 28/2018 rd Plenum Tisdag 3.4.2018 kl. 14.00—16.34

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter

Regeringens propositionRP 205/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 205/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.