Senast publicerat 05-06-2021 13:22

Punkt i protokollet PR 28/2018 rd Plenum Tisdag 3.4.2018 kl. 14.00—16.34

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Regeringens propositionRP 27/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.