Punkt i protokollet
PR
28
2020 rd
Plenum
Torsdag 19.3.2020 kl. 16.02—17.02
4
Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 19.3.2020. 
Senast publicerat 19-03-2020 21:51