Punkt i protokollet
PR
28
2020 rd
Plenum
Torsdag 19.3.2020 kl. 16.02—17.02
5
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 19.3.2020. 
Senast publicerat 19-03-2020 21:57