Punkt i protokollet
PR
29
2017 rd
Plenum
Fredag 24.3.2017 kl. 12.59—13.32
3
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform
Interpellation
IP 2/2017 rd
Framställande av interpellation
Talman Maria Lohela
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Tuula Haatainen och 70 andra ledamöter ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 2/2017 rd om regeringens social- och hälsovårdsreform. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Tuula Haatainen läste upp interpellationstexten.  
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 28-02-2018 13:15