Punkt i protokollet
PR
29
2018 rd
Plenum
Onsdag 4.4.2018 kl. 14.00—18.19
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—11 i proposition RP 192/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 12 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 5.4.2018 10:27