Punkt i protokollet
PR
29
2018 rd
Plenum
Onsdag 4.4.2018 kl. 14.00
3
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-180448
Förslag till uttalande 3.4.2018
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.4.2018. 
Under debatten har Mika Raatikainen understödd av Leena Meri föreslagit att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om betänkandets försdlag till uttalande och förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Mika Raatikainens förslag till uttalande ställs vid votering mot betänkandets förslag till uttalande. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Mika Raatikainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 68 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
 
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-05-2019 10:54