Senast publicerat 05-06-2021 17:58

Punkt i protokollet PR 29/2018 rd Plenum Onsdag 4.4.2018 kl. 14.00

3.  Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

MedborgarinitiativMI 1/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-180448
Förslag till uttalande 3.4.2018
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.4.2018. 

Under debatten har Mika Raatikainen understödd av Leena Meri föreslagit att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om betänkandets försdlag till uttalande och förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Mika Raatikainens förslag till uttalande ställs vid votering mot betänkandets förslag till uttalande. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Mika Raatikainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 68 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.