Punkt i protokollet
PR
29
2019 rd
Plenum
Onsdag 11.9.2019 kl. 14.02
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Kosonen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 11-09-2019 14:48