Punkt i protokollet
PR
29
2020 rd
Plenum
Torsdag 19.3.2020 kl. 17.22—21.01
7
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i beslutsförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av beslutsförslaget avslutades. 
Senast publicerat 19-03-2020 21:30