Senast publicerat 06-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 29/2021 rd Plenum Onsdag 24.3.2021 kl. 14.02—14.58

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Regeringens propositionRP 176/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.3.2021.