Senast publicerat 05-06-2021 09:05

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59—20.24

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och med förslag till ändring miljöskyddslagen för sjöfarten

Regeringens propositionRP 3/2017 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

Debatt
19.24 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! Tämä kyseinen esitys on todella paksu paperinippu. Syy, minkä takia minä halusin nyt esittää muutaman sanan tästä paperista, on se, että tämä saattaa tulla meille yllättäen kalliiksikin. Elikkä meillä on vasta käsitelty nitraatti- ja typpidirektiiveihin liittyviä asioita, ja meillä on monia muitakin merenkulkuun liittyviä asioita ollut esillä. Tämä on iso nippu paperia luettavaksi ja selvitettäväksi. Katselin vain tämän otsikkotasolla ja totesin, että meidän on valiokunnassa kiinnitettävä tähän todella huomiota, ettei täällä ole mitään mörköä, joka tulee meidän liikkumisellemme todella kalliiksi. 

Tässä on erityisesti ympäristöpuoleen liittyviä asioita. No, onneksi se ei tullut meille ympäristövaliokuntaan, koska samoja ihmisiä meitä on kummassakin valiokunnassa tätä asiaa käsittelemässä. Mutta tässä on hyvin paljon ympäristöpuolen asioita, on öljysäiliöiden väliset lastisiirrot, on käymäläjätevesiasiat, kiinteitä jätteitä koskevaa kokonaisuudistusta, hiilidioksidipäästöjä ja kaikkia tämmöisiä asioita mukana. 

Suomi on saaressa, ja lähes kokonaisuudessaan Suomen vienti on kiinni siitä, minkä hintaista on meidän merenkulkumme. Toivottavasti tämä ei tule tuomaan meille lisää ongelmia ja esteitä tämän asian hoitamisessa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.