Senast publicerat 05-06-2021 10:22

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59—20.24

2.  Paula Lehtomäkis begäran om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot

Begäran om befrielseBEF 4/2017 rd
Enda behandling
Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Paula Lehtomäki har i ett brev till riksdagen 1.2.2017 begärt om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot efter att hon blivit vald till den tjänst som statssekreterare vid statsrådets kansli som utnämns för statsministerns mandatperiod. Talmanskonferensen förordar begäran. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Riksdagen beviljade Paula Lehtomäki befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från och med 9.2.2017.