Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 5/2017 rd
Val

Riksdagen valde Juhana Vartiainen till medlem i stora utskottet.