Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59

4.  Fyllnadsval till försvarsutskottet

ValVAL 6/2017 rd
Val

Riksdagen valde Elina Lepomäki till medlem i försvarsutskottet.