Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59

5.  Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 7/2017 rd
Val

Riksdagen valde Sari Multala till medlem i kulturutskottet.