Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59

7.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Europarådet

VaaliVAL 9/2017 rd
Val

Riksdagen valde Anne-Mari Virolainen till medlem i Finlands delegation i Europarådet.