Senast publicerat 05-06-2021 08:14

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59

8.  Susanna Huovinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet

VapautuspyyntöBEF 8/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 9.2.2017 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 9.2.2017 klockan 13.