Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59

9.  Antti Lindtmans begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 7/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 9.2.2017 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 9.2.2017 klockan 13.