Senast publicerat 04-06-2021 22:19

Punkt i protokollet PR 30/2016 rd Plenum Torsdag 31.3.2016 kl. 15.59—17.43

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i bilskattelagen

LagmotionLM 11/2016 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.