Senast publicerat 05-06-2021 08:07

Punkt i protokollet PR 30/2017 rd Plenum Tisdag 28.3.2017 kl. 14.00—16.16

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 8/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2017.