Senast publicerat 02-11-2021 11:32

Annan punkt i protokollet PR 30/2018 rd Plenum Torsdag 5.4.2018 kl. 15.59—20.07

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä finansminister Petteri Orpo kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen utrikesminister Timo Soini försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner inrikesminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen 
Talman Paula Risikko
:

Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till de närvarande ministrarna att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: