Punkt i protokollet
PR
30
2020 rd
Plenum
Fredag 20.3.2020 kl. 13.02—13.04
5
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.3.2020. 
Senast publicerat 20-03-2020 13:30