Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 30/2021 rd Plenum Torsdag 25.3.2021 kl. 16.03—18.49

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 31/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2021.