Senast publicerat 23-03-2022 17:51

Punkt i protokollet PR 30/2022 rd Plenum Onsdag 23.3.2022 kl. 14.02—17.31

9. Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

BerättelseB 17/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.3.2022.